Sněhové hasící přístroje

Sněhové hasící přístroje jsou po práškových druhým nejrozšířenějším druhem a to zejména díky jejich univerzálnosti a vhodnosti hašení zařízení pod proudem. Princip hašení sněhovým (CO2) hasicím přístrojem, je založen na rychlém vyprázdnění obsahu oxidu uhličitého, ten vytěsní kyslík potřebný k hoření. U hořících tekutin zabraňuje jejich roztřikování, ke kterému y došlo proudem vody. Oxid uhličitý je elektricky nevodivý, takže při požáru nemusíte hledat hlavní vypínač elektrického rozvodu, mimoto nevadí potravinám nebo jemné mechanice. Jen pozor na nízkou teplotu - expandující pěna má asi 78 stupňů pod nulou a při nevhodném použití hrozí vznik omrzlin.
Jsou vhodné k hašení:

 • elektrických zařízení pod proudem
 • hořlavých plynů a kapalin
 • potravin a k využití pro laboratoře, jemné mechaniky a elektronických zařízení
 • pevných hořlavých látek a kovů

Home »  Sněhové hasící přístroje

Sněhový hasící přístroj - Typ S2

Sněhový hasící přístroj - Typ S2
Váha :7 kg
Obsah hasiva :2 kg CO2
Teplotní funkční rozsah :rozsah : -20 až +60 °C
Provozní schopnost :- 20 až + 60 °C
Doba činnosti :9 sec
Cena 1.199,- Kč

Sněhový hasící přístroj - Typ S5

Sněhový hasící přístroj - Typ S5
Váha :16 kg
Obsah hasiva :5 kg CO2
Provozní schopnost :- 20 až + 60 °C
Doba činnosti :35 sec
Rozměry :průměr 137 mm, výška cca 710 mm
Cena 2.229,- Kč

Sněhový hasící přístroj pojízdný - Typ S30

Sněhový hasící přístroj pojízdný - Typ S30
Váha :85 kg
Obsah hasiva :30 kg CO2
Provozní schopnost :- 20 až + 60 °C
Doba činnosti :120 sec
Minimální délka hadice :5 m
Cena 14.799,- Kč
Zobrazeno 1 - 3 (z 3 zboží)
 

Princip hašení sněhovým (CO2) hasicím přístrojem, je založen na rychlém vyprázdnění obsahu oxidu uhličitého, ten vytěsní kyslík potřebný k hoření. U hořících tekutin zabraňuje jejich roztřikování, ke kterému y došlo proudem vody. Oxid uhličitý je elektricky nevodivý, takže při požáru nemusíte hledat hlavní vypínač elektrického rozvodu, mimoto nevadí potravinám nebo jemné mechanice. Při hašení můžete ovšem utrpět omrzliny - expandující pěna má asi 78 stupňů pod nulou.

Sněhový přístroj je vhodný na hašení:

 • K hašení elektrických zařízení pod proudem
 • Hořlavé plyny. Velmi rychle zřeďuje hořlavý plyn a likviduje plamen.
 • Hořlavé kapaliny. Stejně jako u hořlavých kapalin – rychle zředí hořlavé páry kapaliny a likviduje plamen.
 • Potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení
 • Pevné hořlavé látky. Stejně jako u prášku, srazí plamen, ale nezlikviduje žhnutí.
 • Hořlavé kovy. Opět nebezpečí reakcí spojených s tvorbou nebezpečných plynů.

Sněhový přístroj není vhodný na hašení:

 • Pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva
 • Textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu

Sněhový přístroj NESMÍ být použit na hašení:

 • K hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů
 • Hořlavých prachů a volně uložených kusovitých, vláknitých a pod.
 • Materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru
 • Sypkých látek, alkalických kovů, atd.

Upozornění:

Při hašení pozor na prostor, kde k hašení dochází. Ve venkovních prostorách je často CO2 rozháněn větrem. Při hašení v uzavřených prostorách pozor na vlastnosti CO2, je těžší než vzduch, v podzemních prostorách může vytlačit vzduch a udělat tak prostředí nedýchatelným (pouze pro velké hasicí přístroje o větším obsahu – 10kg a více). V nadzemních prostorách vyvětrat! CO2 je v hasicích přístrojích v kapalném stavu, tzn. pod tlakem a podchlazený, pozor na „popálení mrazem“.

Zde lze více než doporučit hašení elektrických zařízení. Po hašení se CO2 vypaří do okolního prostředí a „nezanechává zbytky“ po hašení.

Při použití hasicího přístroje není třeba mít strach z jeho použití, na každém hasicím přístroji je čitelný „komiks“, jak jej použít. Rychlé použití hasicího přístroje může zachránit mnoho. Pokoušet se však uhasit např. hořící pokoj pouze hasicími přístroji nemá smysl, i když jich máme za sebou pět. Volejte rychle hasiče, ti své řemeslo znají a jsou patřičně vybaveni.

Pozor!!!

Sníh oxidu uhličitého dosahuje teploty -76°C a při potřísnění pokožky je nebezpečí omrzlin

Hlavní části sněhových hasicích přístrojů:

 • ocelová tlaková lahev
 • pojistný ventil
 • spouštěcí ventil
 • sněhová proudnice
 • stoupací trubice - uvnitř přístroje

Rychlý kontakt

Václav Spálenka
Sazená 146, 273 24 Velvary

Email: info@hasici-servis.cz
Telefon: 603 44 85 44

Možnosti platby

 

Novinky

Rozšíření nabídky služeb o školení a přezkoušení obsluhy manipulačních vozíků a vyhledávání rizik.