Revize hacících přístrojů:

Jak provádíme revize hasicích přístrojů?:

Rádi bychom Vás seznámili s postupy, které při své práci používáme. Naším cílem je totiž maximální spokojenost a informovanost zákazníka o všem, co od nás kupují. Které úkony Co všechno od nás tedy můžete při revizi Vašich hasicích přístrojů očekávat:

Revize hasicího přístroje pod stálým tlakem

1) Vizuální prohlídka hasicího přístroje

 • Kontrola umístění hasicího přístroje, které musí splňovat řadu požadavků
 • Kontrola stavu povrchové úpravy a projevů koroze
 • Kontrola a zapsání výrobního čísla včetně roku výroby
 • Hasicí přístroj vodní, práškový a pěnový je nutné vyřadit po 20 letech od data výroby
 • Hasicí přístroj s náplní CO2 (sněhový) je nutné vyřadit po 40 letech od data výroby

2) Kontrola tlaku (kontrolním manometrem)

 • U některých typů hasicích přístrojů kontrolujeme funkčnost vestavěného indikátoru tlaku
 • Kontrolujeme a vyměňujeme těsnící kroužky

3) Kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou tryskou

 • Vizuální prohlídka hadice se zaměřením na praskliny, vyboulení eventuálně poškození závitu, vyčištění a namazání všech závitových spojů

4) Montáž hasicího přístroje po provedené kontrole

 • Montáž výstřikové hadice
 • Montáž manometru nebo zátky (dle typu hasicího přístroje)
 • Zakapání všech závitových spojů plombovací barvou. Tento úkon se provádí pro zjištění neoprávněné manipulace s hasicím přístrojem
 • Očištění nádoby přístroje
 • 5) Zaplombování pojistky spouště

  • Plomba musí být opatřena rokem provedení kontroly na straně jedné, a na straně druhé číslem pracovníka-kontrolora
  • Nalepení kontrolního štítku s datem provedené a datem příští kontroly hasicího přístroje. Na štítku jsou uvedeny údaje, podle nichž lze identifikovat jak naší firmu tak i kontrolora, který hasicí přístroj kontroloval
  • o Sepsání dokladu o kontrole provozuschopnosti hasicího přístroje. Doklad obsahuje naši identifikaci, typové označení, výrobní číslo nádob hasicího přístroje, výsledek kontroly a ostatní náležitosti požadované prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb.

  Upozornění:

  Při jakémkoliv poškození některého z dílů je nutné jej nahradit pouze originálním schváleným komponentem. Není možno používat jakékoliv náhražky - hrozí vysoké nebezpečí úrazu.

  Rychlý kontakt

  Václav Spálenka
  Sazená 146, 273 24 Velvary

  Email: info@hasici-servis.cz
  Telefon: 603 44 85 44

  Možnosti platby

   

  Novinky

  Rozšíření nabídky služeb o školení a přezkoušení obsluhy manipulačních vozíků a vyhledávání rizik.