Home » Hasící přístroje » Vodní » Hasící přístroj vodní - Typ V9TNC

Hasící přístroj vodní - Typ V9TNC

Hasící přístroj vodní - Typ V9TNC
Hasivo:voda + potaš
Rozměry V/průměr:630/180 mm
Hasicí schopnost:13 A
Množství hasiva:9 l
Hmotnost plného přístroje:18 kg
Dostřik hasiva:až 6 m
Teplotní funkční rozsah:- 20 až + 60 °C

Cena 2159,-Kč

Přenosný hasicí přístroj vodní pod stálým tlakem. Je určen k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné v papírenském a dřevařském průmyslu, skladech tekutých hořlavých látek apod. Nesmí být použity u elektrických zařízení pod napětím. Jako hasivo je v tomto hasicím přístroji používaná voda s přísadou nejedovaté soli K2CO3 (potaš – uhličitan draselný), zajišťující mrazuvzdornost do –20°C o objemu 9 l. Hasební účinek spočívá v ochlazování hořící látky. Hasicí roztok odebírá teplo a odpařuje se. Vzniklá pára zamezuje přístupu vzduchu a působí dusivě na proces hoření.

Nádoba tohoto hasicího přístroje je vyráběna z NEREZU. Hmotnost hasiva: 9 kg Požární třídy A: požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle doprovázeno žhnutím. Hasicí schopnost 13 A

Rychlý kontakt

Václav Spálenka
Sazená 146, 273 24 Velvary

Email: info@hasici-servis.cz
Telefon: 603 44 85 44

Možnosti platby

 

Novinky

Rozšíření nabídky služeb o školení a přezkoušení obsluhy manipulačních vozíků a vyhledávání rizik.